handel i kopulacja
możesz przełączać komiksy strzałkami na klawiaturze