świetny performance
możesz przełączać komiksy strzałkami na klawiaturze