dostałem wczoraj sms-a od Boga
możesz przełączać komiksy strzałkami na klawiaturze