ona jest cool
możesz przełączać komiksy strzałkami na klawiaturze