na zachodzie bez zmian
możesz przełączać komiksy strzałkami na klawiaturze