Bogdan się wczoraj podpalił
możesz przełączać komiksy strzałkami na klawiaturze