Nike, która się waha.
możesz przełączać komiksy strzałkami na klawiaturze