to tylko mięso
możesz przełączać komiksy strzałkami na klawiaturze