na politechnice było gorzej
możesz przełączać komiksy strzałkami na klawiaturze