pamięci D'Arcy
możesz przełączać komiksy strzałkami na klawiaturze