kupiłaś Ha!art?
możesz przełączać komiksy strzałkami na klawiaturze