głównie używam metafor i przypowieści
możesz przełączać komiksy strzałkami na klawiaturze