w porządku, dużo sukcesów
możesz przełączać komiksy strzałkami na klawiaturze