wznowiłem daily
możesz przełączać komiksy strzałkami na klawiaturze