postanowienia noworoczne
możesz przełączać komiksy strzałkami na klawiaturze