postanowiłem wrócić na dwór cesarza
możesz przełączać komiksy strzałkami na klawiaturze