co najmniej dwie godziny dziennie spędzam na Facebooku
możesz przełączać komiksy strzałkami na klawiaturze