dziwne uczucie
możesz przełączać komiksy strzałkami na klawiaturze