zły czas
możesz przełączać komiksy strzałkami na klawiaturze