prosta praca fizyczna
możesz przełączać komiksy strzałkami na klawiaturze