świetna impreza
możesz przełączać komiksy strzałkami na klawiaturze