schizofrenia
możesz przełączać komiksy strzałkami na klawiaturze