przeczytałem w końcu
możesz przełączać komiksy strzałkami na klawiaturze